Bảng đơn vị đo độ dài, cách quy đổi và bài tập minh họa đơn giản nhất.

Đơn vị đo độ dài là một trong những kiến thức cơ bản mà các bé được học trong chương trình tiểu học. Vậy đơn vị đo độ dài là gì? Cách quy đổi ra sao? Kính mời quý độc giải theo dõi bài viết của https://vietnamblackberry.vn/ để hiểu thêm nhé.

1. Đơn vị đo độ dài.

a. Khái niệm.

  • Đơn vị là gì?

Đơn vị chính là đại lượng để đo lường, chúng được áp dụng để tính toán trong nhiều môn học như toán, lý, hoá…và cả cuộc sống hằng ngày.

  • Độ dài là gì?

Độ dài là khoảng cách tính từ một điểm nay cho đến một điểm khác. Chính xác hơn là chúng ta tập hợp các điểm xếp liên tiếp với nhau không bị ngắt quãng hay đứt đoạn.

  • Đơn vị đo độ dài là gì?

Đơn vị đo độ dài là đại lượng để sử dụng miêu tả, biểu diễn khoảng cách giữa hai điểm đã được xác định. Qua đó chúng ta có thể so sánh độ ngắn dài các khoảng cách với nhau.

b. Bảng đơn vị đo độ dài.

Bảng đơn vị đo độ dài là tổng hợp toàn bộ các đơn vị đo phổ biến hiện nay được áp dụng trong các bài toán đo độ dài, đổi đơn vị đo độ dài thông dụng hiện nay, bao gồm nhiều đơn vị đo khác nhau như: bảng đổi đơn vị km, bảng đổi đơn vị m,….

2. Cách quy đổi đơn vị đo độ dài.

  • Cách 1: Khi đổi đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn liền kề nhau thì bạn chỉ cần nhân số đó với 10 là được.

Ví dụ 1:

2m = 2 x10 = 20dm

2dm = 2 x 10= 20 cm

2m = 2 x 10 x 10 = 200cm

Từ đó có thể thấy dễ dàng rằng 2m = 20dm = 200cm

Ví dụ 2:

1km = 1 x 10= 10hm

1hm = 1 x 10 = 10 dam

1km= 1 x10 x 10 = 100dam

Từ đó sẽ thấy 1km = 10hm = 100dam

  • Cách 2: Khi đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn liền kề ta chỉ cần chia số đó cho 10 là được.

Ví dụ: 100cm = 100 / 10 = 10 dm

3. Một số bài tập về đo độ dài.

Bài 1: Đổi đơn vị đo độ dài

Điền số thích hợp vào chỗ trống dưới đây

5m 2cm = ………. cm

2m 7dm = ………. dm

4dm5cm=………. cm

6m2dm= ………. cm

Đáp án:

5m 2cm = 500cm + 2 cm = 502cm

2m 7dm = 20dm + 7dm= 27dm

4dm5cm= 40cm + 5 cm= 45 cm

6m2dm= 600cm+ 20cm= 620cm

Bài 2: So sánh các đơn vị đo

Hãy điền các dấu “>, <, =” vào chỗ chấm:

5m 3cm…….8m

7m 3cm…….7 m

4m 3cm…….430cm

8m 3cm…….803cm

Đáp án:

5m 3cm < 6m (vì 530cm<600cm)

7m 3cm > 7 m (vì 730cm>700cm)

4m 3cm = 430cm (vì 430cm=430cm)

8m 3cm > 803cm (830cm>803cm)

Bài 3: Thực hiện phép tính toán đơn vị đo độ dài

Tính các phép toán sau

10dam + 6dam = ……………….

29hm – 23 hm = ……………….

11km × 4 = ……………….

9dam + 2dam = ……………….

27mm / 3 = ……………….

Đáp án:

10 dam + 6dam = 16dam

29hm – 23 hm = 6 dam

11km × 4 = 44km

9dam + 2dam = 11 dam

27mm / 3 = 9mm

Bài 4: Trong 2 giờ Hoàng đi được 10 km. Trong thời gian đó Yến đi được 5 km. Ai có thể di chuyển nhiều hơn trong một giờ?

Đáp án:

Trong một giờ Hoàng đi được số km là: 10 : 2 = 5 (km).

Trong một giờ Yên đi được số km là: 5 : 2 = 2,5 (km)

Như vậy trong một giờ Hoàng đi được nhiều hơn Yến.

Bài 5: Chuyển đổi các đơn vị sau sang mét:

a. 1km = ?

b. 5hm = ?

c. 2 dm = ?

Đáp án:

a.1.000 m

b. 500 m

c. 20 m

Trên đây là những kiến thức về đơn vị đo độ dài mà chúng tôi đã tổng hợp được. Bố mẹ hãy cho các bé luyện tập thật nhiều để thành thạo hơn nhé.

>>> Xem thêm: