Hình tròn là gì? Cách tính chu vi hình tròn, có bài tập minh họa.

Hình tròn là gì? Làm thế nào để tính được chu vi hình tròn là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc gửi đến chúng tôi. Hôm nay, hãy cùng https://vietnamblackberry.vn/ giải đáp tất cả các thắc mắc này của các bạn nhé.

1. Hình tròn là gì?

a. Khái niệm.

Chúng ta cùng tìm hiểu 2 khái niệm.

  • Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm bên trong và bên trên đường tròn hay nó là tập hợp các điểm cách tâm một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng bán kính.

+ Một nửa hình tròn được gọi là hình bán nguyệt.

  • Đường tròn là quỹ tích của tất cả các điểm trên một mặt phẳng và cách đều một điểm cho trước (tâm đường tròn) bằng một khoảng cách cho trước (bán kính đường tròn).

=> Ngoài ra, đường tròn cũng được định nghĩa là một hình elip đặc biệt với hai tiêu điểm trùng nhau và có tâm sai bằng 0. Đây cũng là hình bao quanh nhiều diện tích nhất trên mỗi đơn vị chu vi bình phương.

– Đường tròn không có diện tích như hình tròn.

b. Tính chất.

  • Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn và nó cũng là đoạn thẳng lớn nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau.
  • Độ dài đường kính của một đường tròn lớn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó. Bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm của đường tròn tới đường tròn đó và kí hiệu là r.

c. Cách tính đường kính hình tròn.

  • Đường kính hình tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn.

Ví dụ như bán kính đường tròn là 5 cm thì đường kính sẽ là 5×2 = 10 (cm).

  • Đường kính hình tròn bằng chu vi đường tròn chia cho số pi π.

Ví dụ chu vi của đường tròn là 10 cm thì đường kính là 10π = 3,18 (cm).

  • Đường kính hình tròn được xác định bằng 2 lần căn bậc 2 của diện tích hình tròn chia cho số π.

Ví dụ diện tích của đường tròn là 25cm2 thì đường kính là 5,64 (cm).

2. Cách tính chu vi hình tròn và bài tập minh họa.

a. Cách tính chu vi hình tròn.

  • Chu vi hình tròn hay chu vi đường tròn là độ dài đường biên giới hạn ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài hình tròn. Chu vi của hình tròn thường được ký hiệu là C.

Chu vi hình tròn thường được tính theo công thức là đường kính nhân với số Pi, hoặc hai lần bán kính nhân với số Pi.

Công thức tính chu vi hình tròn theo bán kính bằng 2 lần bán kính nhân với Pi.

C = r x 2 x 3,14

Công thức tính chu vi hình tròn theo đường kính bằng đường kính nhân với Pi.

C = d x 3,14

Trong đó:

r: Bán kính hình tròn.
d: Đường kính hình tròn.
π: Hằng số Pi (π=3,14).

Ví dụ: 

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r là 2cm.

Cách giải:

Theo công thức tính chu vi hình tròn theo bán kính r, ta có chu vi của hình tròn là:

C = 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm).

Bài 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính d là 0,3cm.

Cách giải:

Theo công thức tính chu vi hình tròn theo đường kính d, ta có chu vi của hình tròn là:

C = 0,3 x 3,14 = 0,492 (cm).

b. Bài tập minh họa.

Dạng 1: Cho bán kính, đường kính tính chu vi hình tròn.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 10dm

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

10 x 3,14 = 31,4 (dm)

Đáp số: 31,4 dm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 6m

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

6 x 2 x 3,14 = 37,68 (m)

Đáp số: 37,68 m

Ví dụ 3: Một hình tròn có đường kính là 4cm. Chu vi hình tròn đó là…cm.

Bài làm

Bán kính hình tròn đó là:

4 : 2 = 2 cm

Chu vi hình tròn là:

2 x 2 x 2 = 6

Đáp số: 6

Ví dụ 4: Một hình tròn có diện tích 0,785 dm vuông. Tính chu vi hình tròn đó.

Bài làm

Tích 2 lần bán kính hình tròn là:

0,785: 3,14 = 0,25 (dm)

Vậy bán kính hình tròn là: 0,5 dm (Vì 0,5 x 0,5 = 0,25)

Chu vi hình tròn là:

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (dm)

Đáp số: 3,14dm

Dạng 2: Cho chu vi hình tròn, tính bán kính và đường kính.

Ví dụ 1:

a, Tính đường kính của hình tròn có chu vi 14,13 cm.

b, Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 18,84 dm.

Bài làm

a, Chu vi hình tròn = Đường kính x (3,14)

Đường kính hình tròn = 14,13 : 3,14 = 4,5(cm)

b, Chu vi hình tròn = Đường kính x (3,14)

Đường kính hình tròn = 18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Mà bán kính hình tròn =1/2 đường kính hình tròn

Bán kính hình tròn =1/2 x 6 = 3(dm)

>> Xem thêm

Trên đây là bài viết về hình tròn là gì? Cách tính chu vi hình tròn và có bài tập minh họa. Mong rằng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu thêm về hình tròncách tính chu vi hình tròn nhé.