Cách tính diện tích hình tròn, có bài tập minh họa dễ hiểu.

Hôm nay đội ngũ thầy cô của chúng tôi sẽ gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh cách tính diện tích hình tròn đơn giản nhất ngoài ra còn có thêm bài tập minh họa dễ hiểu giúp các em có thể vận dụng tốt để làm bài tập hãy cùng https://vietnamblackberry.vn/ tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé.

1. Kiến thức về hình tròn và đường tròn.

a. Phân biệt hình tròn và đường tròn.

  • Hình tròn: được hiểu là là vùng mặt phẳng bị giới hạn bởi đường tròn. Chính vì vậy, tâm và bán kính của đường tròn cũng chính là tâm và bán kính của hình tròn.
  • Đường tròn: là đường hay vòng bao quanh của hình tròn. Đường tròn còn được hiểu là tập hợp các điểm cách tâm đường tròn 1 khoảng r và r được gọi là bán kính của đường tròn

b. Bán kính và đường kính hình tròn.

  • Bán kính: là khoảng cách từ tâm đến một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn.
  • Đường kính: là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ nằm trên đường tròn với điểm đối xứng của điểm đấy qua tâm. Từ đó, ta có thể kết luận đường kính của hình tròn có kích thước bằng 2 lần bán kính hình tròn.

2. Công thức tính diện tích hình tròn và bài tập minh họa.

a. Khái niệm diện tích hình tròn.

Diện tích hình tròn là kích thước toàn bộ vùng nằm trong đường tròn

Đơn vị tính: cm², dm², m² (centimet vuông, decimet vuông, met vuông,…)

b. Công thức.

Công thức tính diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân với Pi.

S=r*r*3,14

Hay diện tích hình tròn cũng được tính theo công thưc là bình phương đường kính nhân với Pi rồi chia cho 4.Trong đó:

  • S: diện tích hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • 3,14: chính là hằng số π (Pi)

c. Bài tập minh họa.

Bài 1. Tính diện tích của một hình tròn có:

a)r = 5cm

b)d = 7,2dm

c)r = 3/5m

Bài làm

Công thức tính diện tích hình tròn: S = d/2 x d/2 x 3,14

a) S = d/2 x d/2 x 3,14 = r x r x 3,14 = 5cm x 5cm x 3,14 = 78,5cm2

b) S = d/2 x d/2 x 3,14 = (7,2 : 2)dm x (7,2 : 2)dm x 3,14 =40,6944dm2

c) S = r x r x 3,14 = 3/5m x 3/5m x 3,14 = 1,1304m2

Bài 2: Cho hình tròn C với đường kính là 8 cm. Tính diện tích hình tròn C.

Bài làm

Trả lời: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn ta có:

S = Pi X R2 = 3.14 x 8^2 = 3.14 x 64 = 200.96 cm2

Vậy diện tích hình tròn là 200.96 cm2

Bài 3: Cho biết chu vi của hình tròn là 15,33 cm. Tính diện tích hình tròn như thế nào?

Bài làm

Chu vi hình tròn được tính như sau:

C = d.Pi = 2r.Pi

=> bán kính của hình tròn là r = C/(2Pi)

Dựa vào công thức tính diện tích hình tròn như sau:

S = Pi.r2.

Suy ra S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71 cm2.

Vậy diện tích hình tròn bằng 18,71 cm2

>>>Xem thêm

Trên đây là bài viết về cách tính diện tích hình tròn, có cả bài tập minh họa cho quý phụ huynh và các em học sinh. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ hơn về đường tròn và cách tính diện tích hình tròn.