Hình vuông là gì? Công thức tính chu vi hình vuông đơn giản, chính xác nhất.

Hình vuông là gì? Thế nào là chu vi hình vuông? Làm thế nào để tính chu vi hình vuông đơn giản và chinh xác nhất. Hãy tham khảo bài viết của chúng tôi nhé.

Hình vuông là gì? Chu vi hình vuông là gì? Công thức tính chu vi hình vuông.

1. Hình vuông là gì?

Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và 4 cạnh bằng nhau. Hình vuông được sở hữu tất cả các tính chất của một hình thoi, hình thang, hình chữ nhật và nó có 4 góc vuông, hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau tại trung điểm và 2 cặp cạnh đối song song với nhau.

2. Chu vi hình vuông là gì?

Chu vi hình vuông là tổng chiều dài của đường bao quanh diện tích hình vuông hoặc cũng có thể hiểu là chu vi hình vuông là độ dài bao quanh hình vuông.

3. Dấu hiệu nhận biết hình vuông.

Một hình tứ giác là một hình vuông nếu có một trong các đặc điểm sau:
+ Hình chữ nhật và có 2 cạnh liền kề bằng nhau.
+ Hình chữ nhật có đường chéo chính là đường phân giác của 1 góc.
+ Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau.
+ Hình thoi có một góc vuông.
+ Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
+ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau và có một góc vuông.

4. Công thức tính Chu vi hình vuông.

P = a x 4

Trong đó:

+ P là ký hiệu chu vi hình vuông.

+ a là độ dài của 1 cạnh bất kỳ trên hình vuông.

=> Phát biểu bằng lời công thức tính chu vi hình vuông được phát biểu như sau: Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình vuông đó. Hoặc chu vi hình vuông sẽ bằng 4 lần độ dài của một cạnh góc vuông

5. Một số dạng bài tập về tính chu vi hình vuông.

VD1: Tính chu vi hình vuông có cạnh a là 6 cm.

Hướng dẫn: áp dụng công thức tính chu vi hình vuông thì ta có P = a x4

Thay a = 6 thì ta được P= 6x 4= 24

Đáp số : 24 cm

VD2: Tính chu vi hình vuông EFGH có cạnh dài 4 cm

Hướng dẫn:

Chu vi hình vuông EFGH là:

4 x 4 = 16 cm
Đáp số: 16 cm

VD3: Hình vuông ABCD có độ dài các cạnh là 20cm tính chu vi hình vuông của hình vuông ABCD.

Hướng dẫn:

Chu vi hình vuông ABCD là:

P= 20 x 4= 80cm

Đáp số: chu vi hình vuông ABCD là 80cm