Hình bình hành là gì? Công thức tính chu vi hình bình hành, có bài tập minh họa.

Trong hình học phẳng chúng ta đã được làm quen với rất nhiều hình đúng không nhỉ: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác…Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen thêm một hình nữa đó là hình bình hành. Hình bình hành là gì? Công thức tính chu vi hình bình hành ra sao, bài tập minh họa như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau của chúng tôi nhé.

1. Hình bình hành là gì?

a. Định nghĩa.

 • Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau.
 • Trong không gian 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.
 • Nó là một dạng đặc biệt của hình thang gồm 4 góc và có những tính chất giống hình thang và hình chữ nhật.

b. Tính chất.

Trong hình bình hành:

 • Các cạnh đối bằng nhau.
 • Các góc đối bằng nhau.
 • Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

c. Dấu hiệu nhận biết.

 • Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
 • Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

2. Công thức tính chu vi hình bình hành và bài tập minh họa.

a. Công thức tính chu vi hình bình hành.

Cách tính chu vi hình bình hành khá đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức sau:

C = (a+b) x 2

Trong đó:

C: Là chu vi
a và b: Là 2 cạnh nằm kề nhau của hình bình hành.

Hay nói cách khác: Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành, hay nói cách khác bằng 2 lần tổng một cặp cạnh của hình bình hành đó.

b. Bài tập minh họa.

Bài tập 1: Cho hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lươt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Bài làm

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có.

C = (a + b) x 2 = (5+7) x 2 = 24 cm

Đáp số: 24 cm.

Bài tập 2: Cho hình bình hành có cạnh đáy bằng 12cm, cạnh bên bằng 7cm, chiều cao bằng 5cm. Hãy tính chu vi của hình bình hành đó?

Bài làm

Chu vi của hình bình hành là:

C = 2( 12 + 7) = 38 (cm)

Đáp số: 38 cm

c. Lưu ý để nhớ công thức tính chu vi hình bình hành.

Phương pháp: Thường xuyên làm bài tập vừa giúp thành thạo các phép toán, ghi nhớ công thức, hiểu kỹ hơn về vấn đề. Hơn nữa còn giúp việc tư duy, giải quyết vấn đề tốt hơn.

Trên đây là thông tin về hình bình hành, định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết, cách tính chu vi và có bài tập minh họa rất rõ ràng, dễ hiểu. Hi vọng thông qua bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các em học sinh nắm rõ hơn về hình bình hành. Chúc các em học tốt.