Cài đặt ngày và giờ trên điện thoại Samsung, iPhone, Oppo…

Sử dụng điện thoại ngoài tính năng nghe gọi, việc xem thời gian trên điện thoại cũng không thể thiếu đối với người dùng. Bạn … Đọc tiếp Cài đặt ngày và giờ trên điện thoại Samsung, iPhone, Oppo…