Chức năng ghi âm cuộc gọi trên iPhone, iPhone có chức năng ghi âm cuộc gọi không?

Bạn có nhiều cuộc gọi đến hàng ngày không thể nhớ hết được nội dung các cuộc gọi hoặc đơn giản là bạn muốn lưu … Đọc tiếp Chức năng ghi âm cuộc gọi trên iPhone, iPhone có chức năng ghi âm cuộc gọi không?