Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên Samsung ,Android…

Sử dụng điện thoại Samsung khi không muốn nhận cuộc gọi của những người ngoài danh bạ phải làm như thế nào? Trong bài viết … Đọc tiếp Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên Samsung ,Android…