Cách bật thông báo sinh nhật trên facebook – Của mình, của bạn bè.

Facebook có tính năng hiện thông báo sinh nhật của bạn bè cho người dùng. Nếu bạn không muốn lỡ những lời chúc mừng sinh … Đọc tiếp Cách bật thông báo sinh nhật trên facebook – Của mình, của bạn bè.